Simon Slater

Road & Mountain bike routes

Routes

Fair Oak 40 mi, hilly

41 mi. 2,751 ft.
Simon Slater

Road & Mountain bike routes