Dean Karlen

Road touring

Routes

Tour of Victoria

70 mi. 4,255 ft.
Dean Karlen

Road touring

Clearwater South Loop

67 mi. 354 ft.
Dean Karlen

Road touring

Naka-Takuba loop

63 mi. 4,264 ft.
Dean Karlen

Road touring

Naka-Kasama loop

45 mi. 2,840 ft.
Dean Karlen

Road touring

Naka-Ota loop

42 mi. 2,102 ft.
Dean Karlen

Road touring