Πετρίτσι - Στρυμώνας - Οχυρό κελχαγιά - Οχυρό Ιστίμπεη - Πετρίτσι

Starts in: Νέο Πετρίτσι, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκ, GR
Distance: 49.2 km
Elevation: +1353 / -1343 m

Cue sheet

Loading...

View desktop version