เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เริ่มปัั่นจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลี้ยวซ้ายผ่านภูนาคำรีสอร์ท เลี่ยวขวาเข้าทางหมู่บ้านนาเวียงเที่ยวชมวัดบ้านนาเวียง ข้ามสะพานน้ำหมัน เลี่ยวขวาตรงไปบ้านหนองฟ้าแลบ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมู่บ้านหนองฟ้าแลบ ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์เมืองด่านซ้าย เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านนาทุ่ม เลี้ยวขวาผ่านบ้านนาสีเทียน ปั่นรับลมชมธรรมชาติตรงไปบ้านนาหว้า เลี้ยวซ้ายผ่านกรมทหารพรานที่21 ข้าสะพานน้ำหมัน เลี้ยวขวาปั่นไปกราบพระขอพร ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดเนรมิตรวิปัสสนา ปั่นไปนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก สร้างในสมัยกรุงศรีอุธยา ปั่นตามเส้นทางผ่านหน้าแขวงการทางเลยที่๒(ด่านซ้าย) เลี้ยวขวาที่สามแยกกำนันลีเพื่อตรงไปเทศบาลด่านซ้าย สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย โรงเรียนเทศบาลด่านซ้าย ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ตลาดอำเภอด่านซ้าย ข้ามสะพานน้ำหมันแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ณ วัดโพนชัย เลี้ยวซ้ายผ่านธนาคารกรุงไทย ชมศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมอำเภด่านซ้ายบ้านเจ้าพ่อกวน(ผู้นำทางจิตวิญญาณ)) ตรงไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย สิ้นสุดเส้นทาง

Trails cultural district in Loei Province Dan Sai starts from hospital Paae Crown Prince Dan Sai. Turn left through Phunacome Resort. Turn right into the village in Chiang Mai tour Wat Na. Sterile water over the bridge. Turn right towards Nong lightning. Turn left into the village of Nong lightning. Cycling worth taking scenery. Turn left through Ban pm. Turn right through the Na crayons. Spinning Wind Nature direct to home Na Wa. Turn left through the Department of the Army Rangers 21. I bridge sterile water. Turn right to worship spinning prayer. The murals at Wat Naramitra introspection. Spin to worship Lord Sri Song Rak. Created during the Sri Industry Bath medication. Spin along the front of it to rd 2 (Dan Sai), turn right at the junction to the village elder Lee to Dan Sai district. Welcome to Dan Sai. Dan Sai School. Dan Sai District. Markets Amphoe Dan Sai. Sterile water over the bridge to visit the museum at Wat Phon Chai Ta Khon turn left through the Bank of Thailand. Visit the Learning Center home mogul Dan Sai district possessed cultural agitation (spiritual leader)) straight to the hospital, the Crown Prince Dan Sai. End of the path.

ルーイ県ダンサイでトレイル文化地区は病院PAAE皇太子ダンサイから始まります。プナカムリゾートを通して左折。チェンマイツアーワットナの村へ右折。橋の上に滅菌水。ノン雷に向かって右折。ノン稲妻の村に左折。風景を撮る価値サイクリング。潘午後を通して左折。ナクレヨンを通して右折。自宅のNaワに直接風自然スピニング。陸軍レンジャー21の部門を通じて左折。私は、滅菌水を埋める。スピニング祈りを崇拝する右折。ワットNaramitraイントロスペクションで壁画。主スリランカソング愛国を崇拝するスピン。スリランカ産業バース薬中に作成。 RD 2(ダンサイ)にそれの前に沿ってスピン、ダンサイ地区に村の長老リーにジャンクショ​​ンを右折。ダンサイへようこそ。ダンサイスクール。ダンサイ地区。市場アンプーダンサイ。タイの銀行を通じて左ワットフォーンチャイのTaコンケン変わり目に博物館を訪問するために橋の上に滅菌水。訪問学習センター家庭モーグルダンサイ地区は病院にまっすぐ文化攪拌(精神的指導者))、皇太子ダンサイを持っていた。パスの最後に。

Starts in: บ้านน้ำเลา, จังหวัดพิษณุโลก, TH
Distance: 19.4 km
Elevation: +237 / -241 m

Cue sheet

Loading...

View desktop version