05/24/17 - Провадия - Цонево - Гроздьово - Провадия
 • May 24, 2017
 • 31.1 mi
 • +1,478 ft
 • 2 hours 7 min
Stoev Вятър: - югоизток / изток - 5.0 м/с 500 мл. 62.2 кг. - 61.6 кг.
05/26/17 - Провадия - Мл.Гвардия /разклон магистралата/ x3
 • May 26, 2017
 • 27.4 mi
 • +729 ft
 • 1 hour 14 min
Stoev Вятър: - югоизток - 5.0 м/с 500 мл. 62.2 кг. - 61.6 кг.
05/29/17 - Провадия - Ветрино - Девня - Повеляново - Провадия
 • May 29, 2017
 • 43.5 mi
 • +2,072 ft
 • 2 hours 3 min
Stoev Вятър: - югоизток / изток - 3.0 м/с 500 мл. 61.8 кг. - 61.4 кг.