Postetappe 21: Akland til Songe
  • July 7, 2019
  • 4.4 mi
  • +431 ft
  • 42 min
SykkelStien Kupert etappe, men fin kjerrevei.
Etappe 20: Søndeled til Akland
  • July 5, 2019
  • 3.4 mi
  • +597 ft
  • 43 min
SykkelStien Gamle postveier. Etappen fra Søndeled til Akland. Flere trillepartier på traktorvei.