10/21-10/27 by the numbers

zero
None
zero
zero
zero
zero
Map image of a Trip from September 30, 2018

Sorrento

Wayne, NJ, US
22.7 mi
398 ft
1 hr 40 min

Map image of a Trip from September 23, 2018

5 Lakes

Pequannock Township, NJ, US
32.8 mi
1,023 ft
2 hr 46 min

Map image of a Trip from September 19, 2018

Paneras

Mahwah, NJ, US
34.1 mi
2,065 ft
3 hr 5 min

Map image of a Trip from September 16, 2018

Belvidere

Warren County, NJ, US
34.6 mi
2,042 ft
2 hr 59 min

Map image of a Trip from September  5, 2018

Rte 106 Gatehill

Mahwah, NJ, US
45.2 mi
2,821 ft
4 hr 23 min

Map image of a Route from September  4, 2018

Ross Corner

Sussex County, NJ, US
35.8 mi
2,069 ft

Map image of a Trip from September  3, 2018

Piermont

Oradell, NJ, US
33.5 mi
959 ft
2 hr 39 min

Map image of a Trip from September  1, 2018

Denville

Kinnelon, NJ, US
28.6 mi
1,794 ft
2 hr 28 min

Map image of a Route from August 29, 2018

Whale Back Waddy

Kinnelon, NJ, US
28.3 mi
1,720 ft

Map image of a Trip from August 26, 2018

Pines Lake

Lincoln Park, NJ, US
24.7 mi
676 ft
1 hr 57 min

Map image of a Trip from August 22, 2018

Paneras

Mahwah, NJ, US
33.7 mi
2,064 ft
3 hr 8 min

Map image of a Trip from August 15, 2018

Glen Rock Paneras

Mahwah, NJ, US
34.7 mi
1,810 ft
3 hr 4 min

Map image of a Trip from August 12, 2018

Fairfield

Wayne, NJ, US
28.5 mi
769 ft
2 hr 16 min

Map image of a Trip from August  8, 2018

Paneras

Mahwah, NJ, US
33.5 mi
2,042 ft
3 hr 4 min

Map image of a Trip from August  5, 2018

Denville

Kinnelon, NJ, US
23.0 mi
1,200 ft
1 hr 54 min

Map image of a Trip from July 29, 2018

Lake Parsippany

Lincoln Park, NJ, US
37.5 mi
838 ft
2 hr 48 min

Map image of a Trip from July 26, 2018

Pompton Lakes

Lincoln Park, NJ, US
17.7 mi
184 ft
1 hr 17 min

Map image of a Route from July 21, 2018

Lake Parsippany LP

Lincoln Park, NJ, US
35.0 mi
1,000 ft

Map image of a Trip from July 18, 2018

Arden Valley

Mahwah, NJ, US
55.7 mi
3,888 ft
5 hr 24 min

Map image of a Trip from July 16, 2018

Lincoln Park

Wayne, NJ, US
23.0 mi
235 ft
1 hr 47 min

Map image of a Trip from July 11, 2018

Cedar Flats

Mahwah, NJ, US
39.5 mi
2,925 ft
3 hr 43 min

Map image of a Trip from July  7, 2018

Millburn

Bloomfield, NJ, US
38.7 mi
1,348 ft
3 hr 13 min

Map image of a Trip from July  4, 2018

Piermont

Ridgewood, NJ, US
37.9 mi
844 ft
2 hr 48 min

Map image of a Trip from July  1, 2018

Sorrento

Lincoln Park, NJ, US
30.4 mi
342 ft
2 hr 7 min

Map image of a Trip from June 27, 2018

Harriman

Mahwah, NJ, US
36.0 mi
2,029 ft
3 hr 18 min